The Land of Possibilities

Effi's article about political art in Albania, published in Ma'arav Magazine

עולם האמנות העכשווית של אלבניה הוא עולם קטן, שמתקיים כמעט רק בשביל החוץ. אמרת אמנות - אמרת מערב

 רק הוצאנו את האף מדלת הזכוכית של הטרמינל הלאומי אמא~תרזה ואלבניה היכתה בנו במלוא הדרה. ילדים פושטי יד ונהגי מוניות כאחד קלטו את מבטינו התועים ומיהרו להציע או לתבוע את שלהם. השתדלנו להסתכל אל מעבר להם, תרים בעינינו אחר ישועה. והיא הגיעה בדמות קלייד, שנופף לעברנו תוך כדי ריצה. המכונית החבוטה שלו חיכתה מעבר לכמה גלי הריסות בטון שעיטרו את הכניסה לשדה התעופה. קלייד היה במצב רוח מרומם, וכל מה שחלף על פנינו בנסיעה הצחיק אותו נורא: הפרויקטים המפוברקים לכבוד הבחירות, בריכת השחייה שרואים אותה רק תיירים בדרך לשדה, דגלי ארצות-הברית והאיחוד-האירופי המתנוססים על כל אובייקט שמתרומם יותר ממטר מעל פני הקרקע (באלבניה עוד לא החליטו מאיפה תיפתח הטובה היותר גדולה).

למאמר המלא בPDF
למאמר במגזין מארב, פורסם באוגוסט 2005