Fragmented thought about continuous shot (H)

Effi's article about the Sequence shot for her column "miracles and wonders" in Ma'arav online magazine

האכזריות של ה-one shot היא אכזריות מהחיים: העבדות שלנו לזמן, להכרח לעבור את כל הדרך. חייבים לראות הכל, גם את מה שלא רוצים

בראשית היה השוט. כלומר, ה-shot. אחד ויציב, כמו מבט נעוץ. בלי תנועות מצלמה והחלפת זוויות. העניין היה פשוט וישיר: מה שצולם הוא גם מה שהוקרן. בלי עריכה, בלי חיתוך, בלי מניפולציות. אם משהו השתבש בצילום, צריך היה להתחיל אותו מהתחלה. פשוט לא היתה אפשרות אחרת; מכונות ההקרנה נטו לקרוע את הפילם בנקודות ההדבקה.

 

למאמר המלא ב PDF
למאמר במגזין מארב, פורסם בספטמבר 2005