Reverse (H)

Effi's article about the notion of reverse. published in her column "miracles and wonders" in Ma'arav online magazine

דמיינו לעצמכם:
על הרצפה שלולית מים זרועה שברי זכוכית. אט-אט המים זוחלים לעבר מרכז השלולית. גם רסיסי הזכוכית הדוממים רועדים קלות ומתחילים לנוע, פחות או יותר יחד, לעבר מרכז התפזורת. תחילה בתנועות קטנות ואחר-כך בקפיצות גדולות יותר הם מתקרבים זה לזה, ופתאום, בבת אחת ובליווי רעש עז, צורם, נצמדים זה לזה באופן מושלם ויוצרים צילינדר. באותו רגע ממש גם המים נאספים ומחליקים לתוך הצילינדר, ומזנקים איתו אל-על אל כף יד פתוחה הנסגרת סביבו.
לא קשה לדמיין, נכון? בסרט הזה כבר היינו, מהרגע הראשון ידענו מה יהיה הסוף. כבר ראינו כוסות מתאחות, כדורי נייר מקומטים נפרשים לגליונות חלקים להפליא, ואפילו אנשים פולטים מפיותיהם חלקי מזון לעוס ומרכיבים אותו, בכפית או במזלג, באופן מושלם וכלאחר יד, לכדי עוגה ססגונית.

למאמר המלא בPDF
למאמר המלא במארב, פורסם במאי 2004