ניצור זוגות זוגות (HE)

Racheli Riff, Makor Rishon - about the exhibition In Tandem

איך עובדים בני זוג אמנים ביחד? האם החיים המשותפים משתקפים ביצירה? היכן עובר הקו המפריד בין החיים לאמנות, והאם
יש תחרות בין בני הזוג? התערוכה "טנדו" מבקשת להתבונן בעבודתם של תשעה זוגות אמנים, ודווקא בבית המצורעים – המקום
שממנו גורשו בעבר זוגות שנישאו בסתר
קשרים רומנטיים היו אסורים בבית המצורעים בירושלים. בית החולים, שנבנה בשכונת טלביה בשלהי המאה ה– 19 והיה שייך לכנסייה
המורבית, שימש לאשפוז מבודד של חולים במחלת ההנסן – הצרעת. הנזירים שפעלו בו שמרו בקנאות על ההפרדה בין גברים לנשים.
בדצמבר 1929 , כשבארץ מתחוללות פרעות, גורשו שני זוגות מן המקום לאחר שהתגלה כי נישאו בסתר.
שני הזוגות בחרו בזוגיות, באהבה, למרות שידעו שיצטרכו לשלם מחיר כבד ולעזוב את בית המצורעים, המקום ששימש להם בית. דווקא
באותו מקום, במתחם הקסום של בית הנסן – שהפך בינתיים למרכז לעיצוב, מדיה וטכנולוגיה – מוצגת בימים אלו התערוכה "טנדו",
המציגה עבודות של תשעה זוגות אמנים שבחרו לחיות וגם ליצור יחד.

למאמר המלא, ספטמבר 2015, בפי די אף