Artattack - 2 years later

Effi's artical in Note on the margin magazine, about Artattack

 

המחשבות הראשונות על הקמתה של תכנית טלויזיה עצמאית שתציג אמנות-מסך כפי שהיא, עלו במחותיהם (או שמא בלבותיהם?) של ארבעת יוזמי ומייסדי Artattack לפני כשנתיים. הם היו אז ארבעה אמנים צעירים שזה עתה סיימו את לימודי האמנות ולא רצו בשום אופן לחזר אחרי או להיות מחוזרים, גם לא לשקוע אל תהומות של עשיה למגירה, אלא ליצור במו ידיהם את ההבמה והתנאים להם ולעוד שכמותם. ובעיקר- להציע משהו אחר, משהו בעל-ערך, עקרוני, לאתר משבצת ריקה, להשתלט עליה ולקבוע עובדה, להשפיע.

 

למאמר המלא בPDF